Speedcross Verket i Hurum -- April 2005 (221 images)
Bruk av bilder uten avtale rammes av åndsverklovens regler om straff og erstatning.